niedziela, 29 listopada 2009

Niektóre wydarzenia kulturalne

Moi drodzy od czasu do czasu będę starała się zamieścić Wam  informacje o najważnieszych wydarzeniach  mniejszośći narodowych.
Tym razem chciałabym Was poinformować o konkursie na reportaż/ quiz na temat Białorusi.
http://afisza.org/?id=400

Kolejna szkoła z białoruskim językiem nauczania


Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

Właściwa historia szkoły rozpoczyna się w 1949r, kiedy to powołano do życia jednostkę oświatową o nazwie: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce. Liceum białoruskie w Hajnówce, podobnie jak  w Bielsku Podlaskim, daje możliwość swym uczniom nauki języka białoruskiego i poznania tradycji i obyczajów tej kultury.

Ważnym elementem życia szkoły była i jest działalność artystyczna. Działalność taka nabrała bardziej zorganizowanego charakteru począwszy od roku szkolnego 1972/73, kiedy to powstał dziewczęcy zespół wokalny, który, poza imprezami szkolnymi, uczestniczył także w przeglądach piosenki białoruskiej. Od roku szkolnego 1979/80 działają już w szkole dwa zespoły: wokalny "Dziewczęce nutki", i wokalno instrumentalny. Ostatniemu z wymienionych nadano nazwę "Hajton", a po odnowieniu składu - "Hajton 2". "Hajton 2" zajął I miejsce na centralnym przeglądzie piosenki białoruskiej w Białymstoku, był też gościem festiwalu piosenki ukraińskiej w Gdańsku. Spadkobiercą tych tradycji stał się zespół "Zniczka" działający od roku szkolnego 1995/96.


 Zespół wokalny ZNICZKA powstał we wrześniu 1995 roku przy Zespole Szkół Z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. W jego skład weszły wówczas uczennice klas I-III liceum, a opiekunem artystycznym została pani Bożena Lewczuk. Od początku istnienia zespół aktywnie włącza się w życie szkolne, uczestnicząc w różnych uroczystościach. Zespół Zniczka aktywnie działa w szkole, bierze udział w uroczystościach miejskich, występował na Festiwalu Mniejszości Narodowych w Gdańsku, na Spotkaniach Mniejszości Narodowych w Puńsku, uczestniczył w Przeglądzie Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Wspólnota w kulturze” w Warszawie.Zespół co roku uczestniczy w Hajnowskich Spotkaniach Kolędniczych, Powiatowych Przeglądach Kolędniczych czy Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych.
Zespół brał także aktywny udział w uroczystości z okazji 50-lecia Liceum Białoruskiego w Hajnówce, Turnieju Miast Hajnówka –Kórnik. Zamieszczam Wam linka, gdzie możecie znaleźć dokładniejsze informacje o zespole, przeczytać teksty piosenek zespołu.http://www.lo2hajn.atmax.pl/pzniczka.html

W szkole działa także KOŁO TEATRALNE, SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA, KLUB EKOLOGICZNY, KOŁO INTERNETOWE, KLUB SPRAW BIAŁORUSKICH, KLUB SPRAW BIAŁORUSKICH, KOŁO PRZYRODNICZE, KOŁO MATEMATYCZNE, KOŁO IKONOGRAFICZNE.

Szkoła posiada znakomity obiekt w postaci nowoczesnej hali sportowej. Uczniowie swoje zainteresowania sportowe mogą rozwijać na licznych kołach sportowych w różnych kategoriach. 

A na koniec  wrzucam Wam linka białoruskiej wersji głównej strony szkoły, tak abyście mogli albo zobaczyć jak wyglądają białoruskie literki albo przypomnieli sobie język( Ci którzy go znają).http://www.lo2hajn.atmax.pl/bmain.html

 

środa, 25 listopada 2009

Moje kochane liceum :) II LOzBJN im. B. Taraszkiewicza


                II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza to liceum, gdzie uczniowie mają przyjemność uczyć się języka białoruskiego. Moim zdaniem jest to najlepsze liceum w mieści i piszę to nie tylko dlatego, że sama się w nim uczyłam. 
Wejdźcie tu a  zobaczycie krótką reklamę liceum :D http://www.youtube.com/watch?v=50XnTgAZvYw

Życie w szkole nie jest nastawione tylko i wyłącznie na wyniki dydaktyczne i osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych. O wszechstronnym rozwoju zainteresowań młodzieży dowodzą liczne zwycięstwa w województwie i okręgu oraz udział w zawodach i eliminacjach centralnych w: szachach, konkursach recytatorskich, turnieju marynistycznym, 7-boju sportowym, wiedzy o sztuce, manewrach techniczno-obronnych.
   Wyniki dydaktyczne nigdy też nie przysłoniły białoruskiego charakteru szkoły, która przez dziesięciolecie propaguje kulturę białoruską wśród młodzieży i w środowisku. Zorganizowano niezliczoną ilość spotkań z ludźmi kultury, zespołami, pisarzami i poetami białoruskimi, Białostocczyzny i Białorusi. Obrzędowość białoruska jest jednym z podstawowych tematów w programie języka białoruskiego i na lekcjach.
    O rozwijaniu zainteresowań kulturą i literaturą białoruską oraz historią narodu białoruskiego świadczą liczne zwycięstwa w konkursach recytatorskich, historycznych, czytelniczych, amatorskich zespołów dramatycznych organizowanych przez BTSK. Od 1990 r. uczniowie Liceum startują w olimpiadzie języka białoruskiego na Białorusi. Zespoły wokalne „Dziewczęce nutki” i „Kryniczka” przez szereg lat zwycięzcami konkursu „Biełaruskaja pieśnia”, absolwenci liceum zostają członkami „Wasiloczki” i „Małanka”.


    Szkoła zajmuje się wydawnictwem własnej gazetki a mianowicie "LAWY", która jest tworzona przez samych uczniów. Tu zamieszczam Wam linka do strony gazetki, abyście mogli poczytać sobie artykuły http://www.lozbjn.edu.pl/?strona=gazetka

wtorek, 24 listopada 2009

Szkoły z białoruskim językiem nauczaniaNa Podlasiu najbardziej znane szkoły z białoruskim językiem nauczania znajdują się w Bielsku Podlaskim ( gdzie sama się uczyłam ) i w Hajnówce. W tym poście skupię się tylko na Bielsku Podlaskim. W Bielsku Podlaskim języka białoruskiego możemy uczyć się już od podstawówki, a dokładniej w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza.Szkoła ta powstała z połączenia Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum Powszechnego nr 3.
Obie szkoły mieszczą się w jednym kompleksie budynków z największą w mieście salą gimnastyczną.Budynek szkoły jest przystosowany do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych - przed dwoma wejściami zbudowano podjazdy, zlikwidowano progi, zamontowano windę dla osób na wózkach, dostosowano WC i toalety. Przedmioty są nauczane w języku polskim, a dodatkowym przedmiotem jest język białoruski. Nauczane są także języki obce: angielski i rosyjski.Dzieci już od początku swej kariery edukacyjnej zapoznają się z kulturą białoruską. Mają do czynienia z doświadczoną kadrą nauczycieli języka białoruskiego, którzy w ciekawy i często dość urozmaicony sposób chcą im przybliżyć kulturę dziadków, rodziców. W ramach zajęć języka białoruskiego, dzieci często jeżdżą na wycieczki, odwiedzają miejsca szczególnie związane z tą kulturą, zabierane są na różnego rodzaju wydarzenia, np koncerty, konkursy recytatorskie. Za czasów mojej kariery edukacyjnej w tej szkole nauczyciele języka białoruskiego utworzyli w sali od białoruskiego wystawkę z rekwizytami, które miały nam przybliżyć ową kulturę. Sama często wygrzebywałam u babci stare ręczniki ręcznie wyszywane z białoruskimi wzorami, garnki czy inne rzeczy, które akurat udało mi się wynaleźć. Udało nam się utworzyć nasze małe muzeum. Rodzice, wysyłający swoje pociechy do owej szkoły mogą liczyć na genialną opiekę ze strony wykształconej kadry nauczycielskiej. Dzieci mogą rozwijać swe zainteresowania, na licznych zajęciach pozalekcyjnych i zawsze liczyć na pomoc swych nauczycieli. Krótko mówiąc szkoła dba o to aby dzisiejsza młodzież nie zapomniała o swoich korzeniach. Niektórym nauka tego języka kojarzy się tylko z dodatkowymi obowiązkami, dodatkowym przedmiotem, który według nich jest niepotrzebny i to tylko strata czasu jednak jestem przekonana, że jeszcze będą dumni z tego, że znają   język, kulturę białoruską. A tu zamieszczam linka do strony szkołyhttp://www.bielsktrojka.republika.pl/.
c.d.n :)

niedziela, 22 listopada 2009

A teraz skupię się na kulturze białoruskiej :)

Tym razem chciałabym się skupić tylko na kulturze białoruskiej. Jak już wcześniej pisałam jest mi ona bardzo znana, ponieważ od małego uczyłam się w szkołach, gdzie uczyliśmy się białoruskiego. Więc język ten towarzyszył mi od podstawówki aż po liceum. Bardzo się cieszę, że mogłam uczyć się białoruskiego i poznawać ową kulturę i mimo, że; nie jest ona dość znana dla każdego, jest niezmiernie interesująca. Postaram się Was, przynajmniej troszeczkę zapoznać z białoruską kulturą :)
Białorusini to mniejszość narodowa, licząca około 200 - 300 tysięcy osób, w większości tradycyjnie mieszkających na terenie województwa podlaskiego.
Należy zaznaczyć, że w województwie podlaskim przedstawiciele społeczności białoruskiej zasiadają we władzach samorządowych, dysponując większością w radach niektórych powiatów i gmin. Według danych GUS swojego języka ojczystego uczy się, w 39 szkołach publicznych, 8 tys. dzieci i młodzież należących do mniejszości białoruskiej. Zdecydowana większość przedstawicieli mniejszości białoruskiej należy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Główne organizacje:
· Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne,
· Związek Białoruski w RP,
· Związek Młodzieży Białoruskiej,
· Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża",
· Białoruskie Towarzystwo Historyczne,
· Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich,
· Białoruskie Zrzeszenie Studentów.
Najważniejsze tytuły prasowe:
· "Niwa" - tygodnik, http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/niva/index.htm
· "Czasopis" - miesięcznik, http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/czasopis/index.htm
· "Białoruskie Zeszyty Historyczne" - półrocznik, http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/bzh/index.htm
Największe imprezy kulturalne:
· Festiwal Białoruskiej Muzyki Młodzieżowej "Basowiszcza",
· Festiwal "Piosenka Białoruska" w Białymstoku,
· Bielska Jesien Bardów,
· Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku,
· Święto "Kupalle" w Bialowieży.

poniedziałek, 16 listopada 2009

w sumie każdy to wie...

A przynajmniej tak mi się wydaje, że każdy wiec co to jest mniejszość narodowa!? Ale tak dla przypomnienia :      

               Mniejszość narodowa - ludność, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i odróżnia się od innych zbiorowości odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i wyznaniem, starając się zachować tę odrębność.

 W Polsce możemy wyróżnić wiele grup mniejszości noradowych, są to między innymi: Ślązacy, Niemcy, Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, Romowie, Łemkowie, Żydzi, itd. Zamieszkują oni różne terytoria Polski.  Jednak najbardziej chciałabym skupić się na mniejszościach zamieszkujących Podlasie :). To przede wszystkim : Białorusini, Rosjanie, Litwini, Romowie, Muzułmani, Żydzi.  Każdą z  tych grup jest całkowicie inna, każda ma inne tradycje i  obyczaje. Jednak każda jest  na swój sposób wyjątkowa i myślę, że każdą powinno się poznać! Do tego Was zapraszam!

piątek, 13 listopada 2009

Tak na początek...

Witajcie!!! Jak widzicie po nazwie, mój blog poświęcony będzie  mniejszościom narodowym na Podlasiu :).Muszę przyznać, że początkowo trochę trudno było mi się zabrać za pisanie bloga, ponieważ do tej pory jakoś niespecjalnie mnie to kręciło. Jednak jak mus to mus :) Wybrałam temat  mniejszości narodowych, ponieważ jedna z nich, a mianowicie kultura Białorusinów jest mi dość znana i bliska. To właśnie o niej będę mogła Wam sporo napisać, ale oczywiście nie zapomne też o reszcie! :) Zapraszam wszystkich do czytania :D Mam nadzieję, że coś Was zaciekawi!