środa, 2 grudnia 2009

Kolejna mniejszość narodowa - Litwini

      Na obszarze Polski jest ich dziesięć do dwunastu tysięcy. Zamieszkują przede wszystkim obszar Suwalszczyzny: w gminie Sejny stanowią czterdzieści procent ogółu ludności a w gminie Puńsk stanowią osiemdziesiąt procent ogółu mieszkańców. Także w Sypliszkach oraz Suwałkach znajduje się ich liczne grono. W naszym kraju istnieje pięć organizacji skupiających przedstawicieli narodowości litewskiej. Najliczniejszą a zarazem najstarszą jest Stowarzyszenie Litwinów w Polsce. Istotne są również: Stowarzyszenie Świętego Kazimierza oraz Stowarzyszenie, Wspólnota Litwinów w Polsce a także Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej i Młodzieży Litewskiej w Polsce. Na terenie dawnego województwa podlaskiego funkcjonuje 1 Dom Kultury Litewskiej w Puńsku. Na obszarze gminy Puńsk działa pięć litewskich "podstawówek" oraz jedyne w naszym kraju litewskie Liceum Ogólnokształcące. W miejscowości Sejny są dwie litewskie "podstawówki", natomiast w kilkunastu miejscowościach działają szkoły, w których język litewski jest traktowany jako przedmiot dodatkowy. Język litewski jest nauczany w 17 placówkach, do których uczęszcza ok. 730 uczniów. Mniejszość litewska jako jedyna w Polsce używa języka ojczystego do nauczania prawie wszystkich przedmiotów w szkole.
     Mniejszość litewska od 1960 roku wydaje czasopismo "Aura", posiada również własne audycje na antenie Polskiego Radia oraz regionalnej "trójki" telewizyjnej w Białymstoku. Dom Kultury Litewskiej zajmuje się: chórem "Dzukija" oraz kapelą ludową "Klumpë" jak również zespołem choreograficzny "Jotva" a także teatrem "stodolany". Pozostałe organizacje opiekują się innymi zespołami. 
 TVP Białystok nadaje raz w tygodniu program w języku  litewskim z polskimi napisami, o tematyce związanej z mniejszością litewską zamieszkującą Podlasie pt. Panorama litewska.http://www.tvp.pl/bialystok/mniejszosci/panorama-litewska/wideo Polskie Radio Białystok  nadaje trzy razy w tygodniu: w niedziele wtorek i czwartek audycje w języku  litewskim  pt. Litewski Magazyn Radiowy.http://www.radio.bialystok.pl/litewski/
 Najważniejsze tytuły prasowe:
· "Aura" - dwutygodnik,
· "Aurel" - miesięcznik dla dzie
ci
.Najważniejsze imprezy kulturalne:

· Jarmark Folklorystyczny "Żolines",
· Festiwal Teatrów Stodolanych,
· Festiwal Teatrów Dziecięcych,
· Sąskrydis - zlot litewskich zespołów nad jeziorem Gałduś,
· Noc Świętojańską w Puńsku,
· Zlot Litwinów w Pszczelniku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz