sobota, 5 grudnia 2009

Ukraińska mniejszość narodowa

    O Ukraińskiej mniejszości  mam trochę więcej do napisania z własnych doświadczeń, ponieważ w mojej rodzinie mam kilku aktywnych działaczy ukraińskich. Teraz podam Wam trochę informacji w liczbach.Ukraińcy to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 27 172 obywateli polskich, w tym: w województwie warmińsko-mazurskim - 11 881, zachodniopomorskim - 3 703, podkarpackim - 2 984, pomorskim - 2 831, dolnośląskim - 1 422, podlaskim - 1 366, lubuskim - 615, mazowieckim - 579, małopolskim - 472, lubelskim - 389, śląskim - 309.Największe skupiska mniejszości ukraińskiej znajdują się obecnie na terenach województw: warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.
     Ukraińcy załoyżyli wiele oragnizacji czynnie działających na terenach całej Polski. Są to m.in.
 • Związek Ukraińców w Polsce
 • Związek Niezależnej Młodzieży Ukraińskiej
 • Związek Ukraińców Podlasia
 • Ukraińskie Towarzystwo Lekarskie
 • Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce
 • Stowarzyszenie Ukraińców - Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
 • Bractwo Cerkiewne św. Włodzimierza
 • Fundacja Kultury Ukraińskiej
 • Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej
 • Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy
 • Stowarzyszenie " Dziedzictwo Mniejszości Karpackich" 
 Do najważniejszych tytułów prasowych zaliczają się:
   W radiu także możemy usłyszeć audycje w języku ukraińskim. Audycje takie nadawane są  między innymi w poniedziałki, środy i niedziele w Radiu Białystok. Audycja pt. "Ukraińska Dumka".
A także Radio Orthodoxia nadaje raz w tygodniu audycje ukraińskie, pt "Ukraińskie słowo".
   W telewizji można obejrzeć ukraińskie programy. m.in.
Imprezy kulturalne:
 • "Festiwal Kultury Ukraińskiej" w Sopocie
 • "Młodzieżowy Jarmark" w Gdańsku
 • Festiwal Kultury Ukraińskiej UKRAINA VIVA we Wrocławiu
 • "Na Iwana, na Kupała" w Dubiczach Cerkiewnych
 • Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu "Podlaska Jesień"
 • "Dni Kultury Ukraińskiej" - Giżycko, Szczecin
 • "Bytowska Watra"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz